Start

Gaat u (ver)bouwen of slopen? Wilt u een boom kappen? Wilt u reclame maken op uw bedrijfspand? Voor de meeste activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte heeft u een omgevingsvergunning nodig en zijn regels van toepassing.

Vul links het adres in of klik op een locatie op de kaart en vindt het ruimtelijk beleid en regelgeving. Bijvoorbeeld de bestemmingsplanregels, de richtlijnen voor het uiterlijk van gebouwen, het archeologisch en het cultuurhistorisch beleid.

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt daar ook de vergunning aanvragen. U kunt natuurlijk ook terecht op het gemeentehuis als u vragen heeft over een omgevingsvergunning en/of het resultaat uit deze viewer.

Deze viewer is informatief, voor meer informatie over het gebruik en de juistheid van de informatie klik hier. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.